Az e-könyvek adója emelkedhet? – HCMA

Az EU véleménye a következő lett az e-könyvekkel kapcsolatosan az lett, hogy eltér egymástól a nyomtatott és az elektronikus kötetek adókulcsa.

Julianne Kokott, az Európai Bíróság főtanácsnoka állásfoglalásában azt írta, hogy semmilyen akadálya nincs annak, hogy az elektronikus alkotásokra magasabb adó vessenek ki. Ez alatt leginkább az e-könyvek vannak. Összeségében ez csak egy dokumentum ajánlás lett, egyáltalán nem kötelező megfogadni az abban foglaltakat.

Az e-könyvek adója

e-könyvek

A digitális kiadványokhoz, az e-könyvek és újságokhoz nincs szükség papírra és a felhasználók akár néhány szekundum alatt letölthetik azokat. Ezen elektronikus kiadványok e költségek elmaradása miatt elméletileg olcsóbbak a nyomtatott társaiknál. Nos, mint kiderül az indoklásból, pont emiatt sújthatók magasabb adókulccsal.

Julianne Kokott úgy ítélte meg, hogy a nyomtatási költség elmaradása miatt az elektronikus könyvek minden gond nélkül kivehetők a kötetekre vonatkozó kedvezményes adókulcs hatálya alól. Mindez azt jelenti, hogy az európai uniós áfairányelv érvényben maradhat. A szabályozás kimondja, hogy az európai uniós tagállamok a nyomtatott alkotások, újságok és folyóiratok esetében kedvezményes adókulcsot alkalmazhatnak. Ellenben az elektronikus kiadványokra és más digitális művekre az általános adókulcs vonatkozik. Kivételt egyedül azok a digitális könyvek jelenthetnek, amelyeket egy adathordozón, például egy CD-n, szállítanak ki.

A főtanácsnok azzal érvelt, hogy a digitális és a nyomtatott köteteket másként kell támogatni. Ezek a termékek nem feltétlenül versenyeznek egymással. Ezek után adta ki az állásfoglalását, hogy a lengyel alkotmánybíróság támadta az EU áfairányelvét az e-könyvek miatt.