top of page
  • president1730

Újjászerveződött az MKSZ

for English content, please scroll down...


A Magyar Klubigazgatók Szövetsége 2019. június 17-én tartotta éves rendes közgyűlését, ahol a tagság döntött a Szövetség újjászervezéséről.


A döntés mögött elsősorban a 2015 óta, a golfpályák tulajdonosi viszonyában bekövetkezett változások indukálta szakmai fejlődés igénye húzódik meg. A Szövetség elsődleges célja továbbra is a magyar golftársadalom fejlődésének egyik motorjaként a tagság, azaz a golf sportágban tevékenyen részt vállaló vezetők nemzetközi színvonalú képzésének biztosítása, kapcsolati hálójuknak bővítése, megfelelő kommunikációs csatorna biztosítása a klubok szorosabb együttműködése céljából.


A sürgető szemléletváltást nem csak a golfpályák tulajdoni viszonyában bekövetkezett változások, de a golftársadalom is egyértelműen igényli, ezért a nemzetközi klubmenedzsment standerdek magyarországi meghonosítása is elsődleges célja a Magyar Klubigazgatók Szövetségének.


A közgyűlésen régi-új elnökként Révész Tamás választotta meg a tagság, akinek elsődleges feladata az európai képzési rendszer honosítása, és a nemzetközi sport diplomáciai kapcsolatok ápolása lesz feladata. Harnos Lászlót választotta meg – mint a legnagyobb taglétszámú hazai golfklub immáron vezérigazgatóját - alelnökének az MKSZ szervezete, aki aktív klubigazgatóként a nemzetközi standerek adaptációját tűzte ki célul, továbbá Rózsa Dávidot választotta be a közgyűlés a háromtagú elnökségbe, aki a játékosok és klubok közötti híd szerepét fogja betölteni, amit jelen közgazdasági és nemzetközi klubigazgatói tanulmányai is erősíteni fognak.


A Magyar Klubigazgatók Szövetsége eltökélt szándéka, hogy a Magyar Golf Szövetséggel karöltve fellendítse a magyarországi golf elfogadottságát, a jelenlegi golfpályák szolgáltatásainak színvonalát a tagok képzési, kapcsolati, forrásmegosztási, beszállítói rendszerének kiépítésén keresztül. Az MKSZ eltökélt szándéka az eddiginél is erősebb lobbitevékenység kifejtése.


Az MKSZ egy demokratikus alapokon szerveződött szakmai érdekképviseleti szerv, mely céljainak elfogadása esetén várja az új tagok jelentkezését és nyitott a partneri kapcsolatok bővítésére.


The Hungarian Club Managers’ Association held its Extraordinary General Meeting on the 17th of June, 2019 where the membership has decided to reorganize the association.


The decision is generated by the fact that since 2015 significant changes happened among the ownerships of the golf clubs in Hungary. The Association’s main goal hasn’t changed. Moving forward the Hungarian golf & club life through providing to its members’ internationally recognized education, networking, sharing best practices, establishing communication channels and much more.


But not just the changes in the ownership of the clubs induced the relaunch of the HCMA, but also the golf society, thus the European golf club operating standards need to be adopted nation-wide and HCMA would like to play a key role in it.

The General Assembly reelected Tamas Revesz as the new president of the association. Laszlo Harnos – the general manager of the most popular club in Hungary – was elected to the board with David Rozsa, a very young and talented club manager aspirant.

The HCMA has a strong intention to cooperate with Club Managers Association of Europe in order to reach its goals. The negotiation has already been started about the affiliation and will be close down soon.


„I am very happy that we can return to the big family of club managers in Europe and also very excited about the upcoming tasks and the opportunity to meet with other managers in November on CMAE’s Conference.” – said Tamas Revesz, the newly elected president of the HCMA.

5 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page